Discgolf


DISCGOLF VID KARSTORP

Testa den roliga sporten discgolf som finns tillgänglig på Karstorps fritidsområde (18 hål). I sporten används speciella discar som liknar frisbees och målet är att få discen att vila i korgen med så få kast som möjligt.
Glöm inte att visa hänsyn till andra människor som vistas i området, kasta inte om det finns minsta risk att träffa andra människor med din disc. Parkera på Lillegården och ta en kort promenad via Sportfältet (skyltning Karstorp). 


ÖVERSIKTSKARTA


Översiktskarta Lillegården Ishockey

1. Parkering
2. Följ skyltning Karstorp